مدیریت پیمان

مدیریت پیمان: با توجه به اینکه روز به روز جمعیت مهاجر از روستاها به شهرها بیشتر می شود، نیاز به ساخت و ساز جهت تامین فضای کافی برای سکونت و اشتغال نیز، بیشتر می شود. همچنین چهره روستاها نیز در حال تغییر است و بافت قدیمی و سنتی قبل در کمتر مناطقی دیده می شود. در راستای گسترش ساخت و ساز، شرکت ها زمینه فعالیت خود را به سمت معماری و شهرسازی می برند تا بتوانند به صورت اختصاصی تری کارهای مربوط به پروژه ها عمرانی را پیش ببرند.

مدیریت پیمان

مدیریت پیمان (Management contracting) نوعی قرارداد بین کارفرما و شرکتهای ساختمانی و یا مهندسی است که به موجب آن، این فرد یا شرکت مسئولیت اجرای پروژه را بر عهده می گیرد. هنگامی که کارفرما اقدام به ساخت ساختمان می کند، نیاز دارد که فردی حقیقی یا حقوقی وظیفه مدیریت پیش برد آن را بر عهده بگیرد. در قراردادی که بین کارفرما و شرکت های ساختمانی وضع می شود، کارفرما سرمایه کار را تامین می کند و پیمانکار که سابقه و تجربه انجام پروژه های مشابه را داشته است، بخش اجرایی کار را بر عهده می گیرد. این شرکت درصدی از پروژه را تحت عنوان دستمزد دریافت می کند که به صورت توافقی بین آن دو است. دستمزد پیمانکار در این نوع قرارداد بر اساس هزینه های صرف شده برای انجام پروژه مشخص می شود. به طوریکه هرچه هزینه بیشتری برای ساخت پرداخت شود، دستمزد پیمانکار نیز بیشتر می شود. تامین مصالح مورد نیاز ساختمان می تواند به صورت توافقی بر عهده پیمانکار یا کارفرما باشد که به صورت کامل در قرار داد ثبت می شود.

در قرارداد مدیریت پیمان موارد زیر مشخص می شوند:

 • تاریخ وضع قرارداد
 • محل انجام پروژه
 • مدت زمان قرارداد
 • شرح کامل وظایف کارفرما و پیمانکار
 • موضوع قرارداد
 • حق الزحمه مدیر، نحوه و زمان پرداخت آن
 • نشانی محل سکونت هر دو طرف
 • مرجع حل اختلاف
 • اسناد و مدارکی که برای عقد قرارداد مورد نیاز است 

مزایای مدیریت پیمان

منطور از مدیریت پیمان، تقسیم وظایف و رواج کار گروهی برای ساخت پروژه عمرانی است. به دلیل پیش برد گروهی کار، مزایای زیادی دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

صرفه جویی در زمان و منابع

هنگامی که شما بخشی از انجام کار را بر عهده پیمانکار قرار می دهید، دیگر نیاز نیست که نگران انجام آن کار باشید. به همین دلیل، هم زمان بیشتری برای رسیدگی به سایر موارد مربوط به کار دارید، هم در یک زمان واحد، چندین کار به صورت موازی پیش می رود که باعث پیش برد سریعتر آن می شود.

تخصصی شدن وظایف

اگر تمامی وظایف پروژه ساختمانی بر عهده یک نفر باشد، او باید همزمان تمام تخصص های لازم برای انجام آن را داشته باشد که عملا غیر ممکن است. پیمان مدیریت، انجام هریک از وظایف بر عهده فردی قرار می گیرد که به طور اختصاصی در آن زمینه دانش و تجربه دارد و می تواند آن را به نحو احسن پیش ببرد.

صرفه جویی در هزینه 

هنگامی که شرکتی مسئولیت انجام پروژه را بر عهده بگیرد، شما در مدت زمان کوتاهی می توانید به درآمد و نتیجه دلخواهتان از انجام آن پروژه برسید، و این کار را تنها با پرداخت بخشی از سود خود بعنوان حق الزحمه به پیمانکار، انجام داده اید. در نتیجه با قرارداد مدیریت پیمان تا حدی در هزینه های شما صرفه جویی می شود. زیرا اگر قرار بود تمامی کارها بر عهده خود شما باشد، زمان بسیار زیادی سپری می شد بدون اینکه بازدهی لازم را داشته باشید.

ایجاد موقعیت شغلی

یکی از مزایایی که مدیریت پیمان دارد، ایجاد موقعیت شغلی برای افراد متخصص و با تجربه در این زمینه است. بطوریکه افراد با قبول این مسئولیت هم در انجام پروژه ساختمانی کمک می کنند، هم از این طریق به درآمد می رسند. به این ترتیب چرخه تداوم کسب و کار ایجاد می شود که برای هر دو طرف سودمند است.

تفاوت مدیریت پیمان و پیمان مدیریت

همانطور که اشاره شد، مدیریت پیمان نوعی قرارداد است که مسئولیت بخش اجرایی کار بر عهده مجری حقیقی و یا مجری حقوقی قرار می گیرد. به این صورت که کارفرما ملک و هزینه های ساخت و ساز را تامین می کند، بخش اجرایی آن که شامل مدیریت و نظارت بر پیشرفت ساختمان است، بر عهده پیمانکار قرار می گیرد. پیمان مدیریت در نظر عام بیشتر تحت عنوان ساخت و ساز مشارکتی شناخته شده است. به این صورت که یک نفر ملک و زمین را تامین می کند، طرف دیگر قرارداد تمامی مسئولیت های مربوط به ساخت و ساز و همچنین هزینه های آن را تامین می کند. طبیعی است که در این حالت پیمانکار وظایف و مسئولیت های بیشتری دارد و حق الزحمه ای که دریافت می کند متفاوت است.

تفاوت اصلی بین مدیریت پیمان و پیمان مدیریت در میزان سهم دو طرف قرارداد از انجام پروژه است. در مدیریت پیمان، با توجه به اینکه ملک و هزینه ساخت و ساز از طرف کارفرما تامین می شود، پیمانکار صرفا بخشی از هزینه های انجام شده برای پروژه را بعنوان حق مالی خود دریافت می کند. در پیمان مدیریت، تمامی مسئولیت های انجام کار بر عهده پیمانکار است و مالک صرفا، ملک خود را جهت ساخت و ساز در اختیار پیمانکار قرار می دهد. به همین دلیل، پیمانکار درصد بیشتری از سود ساخت را جهت حق الزحمه خود در نظر می گیرد.

انواع قرارداد مدیریت پیمان

قرارداد مدیریت پیمان در انواع مختلف زیر عقد می شوند:

 • مدیریت پیمان
 • پیمان امانی
 • پیمان دستمزدی
 • پیمان های گلوبال
 • پیمان طرح و اجرا
 • پیمان با تعیین پیمانکار عمومی
 • پیمان کلید در دست یا B.O.T
 • پیمان فایننس (Finance)

شرایط هرکدام از این قراردادها متفاوت هستند و افراد می توانند با توجه به شرایطی که دارند، یکی از آنها را پیاده کنند.

مدیریت پیمان

در مدیریت پیمان انجام امور اجرایی پروژه بر عهده شرکت و یا یک فرد قرار می گیرد و او موظف است که تمامی مراحل را پیش ببرد.

پیمان امانی

در این نوع قرارداد، تامین مالی پروژه، طراحی، ساخت و مدیریت آن بر عهده خود کارفرما است. این نوع از قرارداد به این معنی است که تمامی مسئولیت های اجرایی پروژه بر عهده کارفرما قرار می گیرد و خود شخص کارفرما تمامی خریدها را انجام داده و دستگاه ها و ماشین های مورد نیاز را تهیه می کند. شرکت پیمانکار در این نوع از قرارداد پیمان، تنها از دستورات کارفرما اطاعت می کند و مبلغی را تحت عنوان حقوق انجام وظایف خود دریافت می کند. این نوع از قرارداد تنها در پروژه های کوچک عمرانی قابل انجام است، زیرا حجم زیادی از مسئولیت بر عهده یک فرد می گیرد.

پیمان دستمزدی

در پیمان دستمزدی کارفرما تمامی مصالح مورد نیاز انجام پروژه را تامین می کند و پیمانکار صرفا مسئولیت اجرایی پروژه را بر عهده می گیرد. پیمانکار در ازای انجام این کار مبلغی را تحت عنوان دستمزد از کارفرما دریافت می کند، به همین دلیل به آن پیمان دستمزدی گفته می شود. مصالح خریداری شده توسط کارفرما بر اساس بودجه ای که در دسترس دارد و تشخیصی که از نظر جنس و تعداد و قیمت می دهد، انتخاب می شوند. به این ترتیب هیچ هزینه ای جهت تهیه مواد و مصالح به پیمانکار تحویل داده نمی شود.

پیمان خاص یا گلوبال

نوع تعیین هزینه و بودچه در پیمان گلوبال با سایر انواع قرارداد های مدیریت پیمان، متفاوت است. در این پیمان یک مبلغ کلی جهت تهیه مواد و مصالح مورد نیاز و پیشبرد پروژه به طور کلی محاسبه می شود؛ این مبلغ به صورت مرحله ای و با توجه به پیشرفت پروژه از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود. در واقع مبلغی که کارفرما پرداخت می کند بر اساس تعداد و جنس و قیمت واحد مصالح نیست و هزینه ها با جزئیات به کارفرما گزارش داده نمی شود. پیمانکار موظف هست با توجه به توافقی که صورت گرفته، کار را مطابق برنامه پیش ببرد و بر اساس اصول اخلاقی، در انتخاب مصالح مورد استفاده دقت کافی را به خرج دهد تا برای سود بیشتر خود، از مصالح بی کیفیت استفاده نکند تا امنیت ساختمان به مخاطره بیافتد.

پیمان طراحی و اجرا

در پیمان طراحی و اجرا، مسئولیت پیمانکار اندکی نسبت به سایر پیمان ها بیشتر است. در این نوع پیمان، نه تنها مسئولیت اجرا، بلکه وظیفه طراحی پروژه نیز بر عهده پیمانکار است. این نوع از پیمان در پروژه ساختمانی قابل انجام نیست؛ زیرا طراحی ساختمان ها توسط مهندسین مورد تایید شهرداری انجام می شود و آنها موظف به کشیدن طرح و نقشه ساختمان هستند و مسئولیت استاندارد بودن آن را از طریف برگه طراحی، به عهده می گیرند. در پروژه هایی مانند سد سازی که طراحی آن نیز باید توسط کارفرما انجام شود، می توان این نوع قرارداد را بین کارفرما و پیمانکار عقد کرد.

معمولا برای بسته شدن قرارداد مدیریت پیمان بین کارفرما و پیمانکار، کارفرما یکی از شرکت های پیمانکاری را انتخاب کرده و با آن وارد مذاکرده می شود. در این نوع قرارداد، کارفرما با پیمانکار خاصی کار نمی کند. این نوع قرارداد معمولا به صورت مناقصه ای انجام می شود. کارفرما فراخوان خود را از طریق آگهی در روزنامه و یا ارسال دعوتنامه به شرکت هایی که تمامی شرایط را احراز می کنند، اعلام می کند. هرکدام از پیمانکارهایی که تمایل به انجام پروژه را داشته باشند، آمادگی خود را اعلام کرده و برآورد هزینه ای که انجام داده اند را به کارفرما ارائه می دهند. قرارداد  بر اساس  قیمت های پایه فهارس بها سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری بسته می شود. در نهایت کارفرما یکی از پیشنهادات را تایید کرده و به اصطلاح، پیمان با پیمانکار عمومی بسته می شود.

پیمان کلید در دست (Build Operate Transfer): اساس قرارداد در این نوع پیمان، متراژ پروژه است. پیمانکار در این نوع پیمان بر اساس متر مربع پروژه، دستمزد خود را از کارفرما دریافت می کند.

پیمان فایننس  (Finance)

در پیمان فایننس، بر اساس قراردادی که بین کارفرما و پیمانکار نوشته شده است و توافقی که بین آنها انجام شده، پیمانکار هزینه ساخت پروژه را در زمان اتمام پروژه  و از محل پروژه برمی دارد.

قانون مدیریت پیمان

مدیریت پیمان به قدری امروزه کاربرد دارد که برای رسیدگی به آن، قوانین زیادی وضع شده است. این قانون در 54 بند تدوین شده است که به طور کامل شرایط همکاری دو طرف با یکدیگر را توضیح داده است. در ماده های این بند آورده شده است که در صورت بروز هرگونه تداخل و تخلف از ماده های قانون، نحوه رسیدگی به چه صورت خواهد بود.

شرح خدمات مدیریت پیمان

هنگامی که مدیریت پیمان بین کارفرما و پیمانکار بسته می شود، هردو موظف هستند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند. خدماتی که بواسطه مدیریت پیمان ارائه می شوند شامل موارد زیر هستند:

 • بررسی و برآورد هزینه های اجرایی با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی و اجرایی پروژه
 • تهیه و خرید کلیه مصالح و یا اجاره لوازم و ابزار و ماشین آلات، انجام اقدامات لازم برای اخذ انشعابات
 • نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی های لازم در اجرای به موقع و صحیح ساختمان
 • تهیه صورت هزینه های انجام شده و ارائه آن به صاحب کار

انجام این بخش از خدمات، بخش بزرگی از مسئولیت هایی که بر عهده کارفرما است را کم می کند و باعث تسریع روند پیش رفت پروژه می شود. پیمانکار با انجام این مسئولیت ها، فرصت بیشتری برای کارفرما ایجاد می کند تا بتواند به انجام سایر امور مربوط به ساختمان برسد.

شرکت مهندسین مجری پرآو سازه با نزدیک به یک دهه سابقه آماده همکاری در تمامی پروژه های عمرانی در سراسر ایران است. مفتخر هستیم که در طول مدت فعالیت خود، رضایت مشتریان را اولویت اول خود قرار دادیم. شما می توانید برای عقد قراردادهای مدیریت پیمان، با همکاران ما در مجموعه پرآو، ارتباط برقرار کنید.

هلدینگ پرآو در سال ۹۳ با نیت خدمت به مردم عزیز کشورمان به عنوان عضوی از شرکت های حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و انجمن انبوه سازان ایران شروع به فعالیت نموده است. این شرکت در تمام زمینه های خدمات مهندسی شامل اجرا ، طراحی ، نظارت و ساخت و ساز با سرلوحه قراردادن کیفیت بهتر در چهارچوب برنامه زمانبندی، جلب رضایت و اعتمادی کارفرمایان در اجرای پروژه های ساختمانی گام های بلندو استواری برداشته است. هلدینگ پرآو با آگاهی از کمبود کیفیت پروژه های ساختمانی به عنوان یکی از دغدغه های کشور با گرد هم آوردن مجرب ترین مهندسان و کارشناسان تمام تلاش خود را جهت بهبود این مهم به کار بسته است. شایان ذکر است تاکنون هلدینگ پرآو موفق به اجرای ۷۰ پروژه ساختمانی در زمینه مسکونی ـــ تجاری و اداری گردیده است. زمینه های کاری هلدینگ پرآو گزینه های ذیل می باشد

اطلاعات تماس :


آدرس : ونک، خیابان ولیعصر، خیابان دامن افشار، پلاک 49 ، مجتمع اداری آبشار ، واحد14 ، کدپستی: ۱۹۶۹۷۶۵۱۶۸

شماره های تماس :

021۸۸۷۸۹۳۷۰

021۸۸۷۸۹۲۳۷

021۸۸۸۸۰۱۷۵

۰۹۱۲۹۲۱۱۸۰۷

۰۹۱۲۵۹۴۳۹۱۷

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: