حسابداری جاری شرکت های نظام مهندسی

حسابداری شرکت های نظام مهندسی: افرادی که شرکت های مهندسی دارند، با استفاده از حسابداری شرکت های مهندسی می توانند آمار دقیق از هزینه های ورودی و خروجی مربوط به کسب و کار خود را داشته باشند. با توجه به اینکه تعداد شرکت های در حال تاسیس در ایران روز به روز در حال افزایش است، نیاز به نیرویی که به حسابداری شرکتی واقف باشد نیز بیش از پیش حس می شود. این شرکت ها برای داشتن آمار دقیق سود و زیان خود، نیاز به شفافیت مالی دارند که این بخش، از وظایف حسابدار است.

حسابداری شرکت های مهندسی بسته به نوع قراردادیی که شرکت مهندسی با کارفرما دارند متفاوت است، اما این امر از اهمیت آن کم نمی کند. با توجه به اینکه یک شرکت مهندسی از بخش های مختلفی تشکیل می شود و نیروی کار زیادی دارد، رسیدگی به تمامی امور مربوط به آن از عهده مدیر شرکت به تنهایی، خارج است. از این رو، رسیدگی به سود خالص و هزینه های ورودی و خروجی بر عهده نیروی حسابدار قرار می گیرد.

 

حسابداری شرکت های مهندسی

 

حسابداری پروژه های ساختمانی

حسابداری پروژه های ساختمانی، یکی از انواع حسابداری شرکت های مهندسی است. هماهنطور که از اسم آن مشخص است، منظور از حسابداری پروژه های ساختمان، محاسبه ی هزینه های ساخت بنا است که می تواند ساختمان تجاری، اداری یا مسکونی باشد. برای این کار علاوه بر تیم حسابداری، به نرم افزار حسابداری شرکت های ساختمانی مناسبی نیاز هست تا بتوان با دقت کامل، هزینه ها را پیش بینی و برآورد کرد.

حسابداری ساختمان از یک سری نقطه نظرها با سایر مشاغل تفاوت دارد. در مشاغل دیگر، از حسابداری ساده استفاده می شود، ولی شرکت های ساختمانی، از انواع حسابداری پروژه محسوب می شوند؛ زیرا این شرکت ها متحرک هستند و ممکن است در آن واحد، چند پروژه را به صورت همزمان انجام دهند. رسیدگی به پروژه های همزمان بسیار پیچیده تر از حسابداری کسب و کارهای ساده است، زیرا نوع قرارداد ها ودرصد مشارکت در انواع پروژه ها، متفاوت است. در حسابداری شرکت های مهندسی که در آن مالی پروژه های ساختمانی انجام می گیرد، هزنیه های شامل مصالح، نیروی کار، مشاوره و معماری هستند. علاوه بر این موارد، جهت نظارت، اجاره تجهیزات و هزینه های پشتیبانی نیز مبالغی دریافت می شود که جز هزینه های غیرمستقیم پروژه محسوب می شوند.

هزینه ها در حسابداری شرکت های ساختمانی

  • هزینه کار

در هزینه کار، هزینه های پروژه را به یک کار خاص اختصاص می دهند و آن را در طول پروژه ردیابی می کنند. بیشتر مواقع هزینه کار با برآوردی که در ابتدای پروژه شده مقایسه می کنند  تا دقت پیش بینی را بررسی کنند و پیشرفت کار را بسنجند.

  • هزینه جاری

به هزینه هایی اطلاق می شود که صرف پروژه می شوند. بهتر است که این هزینه ها در ابتدای پروژه پیش بینی شود تا هم از مبلغ پرداختی اطلاع داشته باشید، هم حساب گردش پول خود را داشته باشید.

  • هزینه کالای فروخته شده

به هزینه هایی که شرکت های ساختمانی در مراحل مختلف پروژه پرداخت می کنند گفته می شود که شامل مصالح، نیروی کار، بارگیری، اجاره تجهیزات و... می شوند.

 

حسابداری شرکت های نظام مهندسی

 

حسابداری پیمانکاری

شرکت های پیمانکاری، آن دسته از شرکت های مهندسی هستند که حسابداری آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. حسابداری شرکت های مهندسی، به دلیل فعالیت گسترده و چند گانه ای که دارند پیچیدگی زیادی دارد. در شرکت های مهندسی پیمانکاری، پیمانکاران با افراد حقیقی و حقوقی قرارداد می بندند و در ازای انجام کار در زمانی که تعیین شده، مبلغی را تحت عنوان دستمزد از آنها دریافت می کنند.

در قرارداد های پیمانی، پیمانکار به مجری حقیقی یا مجری حقوقی گفته می شود که عملیات اجرای پروژه را بر عهده می گیرد. دو نوع قرارداد پیمانی بین کارفرماو پیمانکار منعقد می شود، پیمان امانی و پیمان مقطوع. در پیمان مقطوع مبلغی توافقی و تایید شده از همان ابتدا از طرف کارفرما به پیمانکار داده می شود و در صورتیکه پیمانکار مبلغی کمتر از آن خرج کند، به سودش است. در این مبلغ هزینه های برآورد شده و دستمزد پیمانکار در نظر گرفته شده است. در پیمان امانی، حق الزحمه پیمانکار به صورت درصدی از مخارج کلی ساختمان سازی پرداخت می شود.

طبقه بندی هزینه ها در حسابداری پیمانکاری

در حسابداری شرکت های مهندسی، انواع مختلف هزینه های محتمل در پروژه باید طبقه بندی و اندازه گیری شوند. انواع هزینه ها در پروژه های پیمانی به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

  1. هزینه های آشکار و پنهان

  2. هزینه های ثابت و متحرک

  3. هزینه جاری و سرمایه ای

  4. هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی

  5. هزینه های آشکار و پنهان

منظور از هزینه های آشکار در حسابداری شرکت های مهندسی که به صورت پیمانی کار می کنند، هزینه هایی هستند که در سندهای حسابداری ثبت می شوند و قابل اندازه گیری هستند. هزینه پنهان، به هزینه هایی گفته می شود که قابل ثبت و اندازه گیری نیستند. در واقع این نوع هزینه ها، مالی و حسابداری نیستند. به طور مثال می توان به آلودگی هوایی که در اثر روشن کردن آتش برای نصب ایزوگام ساختمان بوجود می آید، اشاره کرد.

هزینه ثابت و متغیر

در حسابداری شرکت های مهندسی، به هزینه هایی که برای انجام یک پروژه عمرانی پرداخت می شود و قابل اجتناب نیست، هزینه ثابت گفته می شود، مانند هزینه اجاره دفتر کار و یا وسیله های مورد نیاز برای تاسیس آن. هزینه های متغیر بر اساس حجم پروژه تعریف می شوند، مانند هزینه تهیه بتن که به اندازه پروژه و زمان انجام آن بستگی دارد.

هزینه جای و سرمایه ای

هزینه جاری در حسابداری شرکت های مهندسی، مخارجی هستند که شما در زمان انجام پروژه انجام میدهید تا به پیش برد آن کمک کنند. مانند هزینه مصالح تهیه شده برای پروژه که در اسناد حسابداری، قابل ثبت هستند. هزینه های سرمایه ای صرف خرید اموال و دارایی هایی می شوند که فقط مختص به آن پروژه نیستند. شما با یک بار صرف این هزینه ها، می توانید از خریدی که انجام دادید برای سایر پروژه ها استفاده کنید. بعنوان مثال می توان به هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای ساختمان اشاره کرد.

هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی

در حسابداری شرکت های مهندسی که کار ساختمانی انجام می دهند، هزینه عملیاتی به هزینه هایی که برای تولید کالا یا خدمات صرف شدند می گویند، به طور مثال هزینه خرید مصالح مورد نیاز و دستمزد نیروی کار، جز هزینه های عملیاتی محسوب می شوند. هزینه غیرعملیاتی، به طور مستقیم با انجام خود پروژه مرتبط نیستند، مانند هزینه ای که برای ایجاد محل کار صرف شده است.

 

حسابداری شرکتها

 

روش حسابداری پیمانکاری

یکی از مهم ترین مسائل در پیمانکاری، تفکیک و خصوصی کردن درآمد و هزینه های پروژه است.اهمیت آن در این است که سود بدست آمده باید در دوره مالی مخصوص، تقسیم شود. این کار به دو صورت انجام می شود:

  • روش کار تکمیل شده

  • روش درصد پیشرفت کار

حسابداری پیمانکاری بر اساس درصد پیشرفت کار

در حسابداری شرکت های نظام مهندسی، شرکت های پیمانکاری گاها بر اساس میزان پیشرفت کار هزینه ها را محاسبه می کنند. به این معنی که سود ناخالص پیمان بر اساس پیش بینی کل مخارج و پیش بینی صورت وضعیت هایی که در طول دوره اجرای طرح تایید خواهد شد، بررسی و شناسایی می شود. 

حسابداری بر اساس روش کار تکمیل شده

در این نوع حسابداری، تمامی موارد پس از تکمیل پروژه محاسبه می شود و محاسبات طبق مدارک و شواهد انجام می شود. در این نوع حسابداری، پیش بینی های قبلی جایگاهی ندارند. هلدینگ پرآو، با سابقه درخشان در انجام پروژه های ساختمانی، آماده انجام تمامی امور مربوط به حسابداری شرکت های مهندسی است.

هلدینگ پرآو در سال ۹۳ با نیت خدمت به مردم عزیز کشورمان به عنوان عضوی از شرکت های حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و انجمن انبوه سازان ایران شروع به فعالیت نموده است. این شرکت در تمام زمینه های خدمات مهندسی شامل اجرا ، طراحی ، نظارت و ساخت و ساز با سرلوحه قراردادن کیفیت بهتر در چهارچوب برنامه زمانبندی، جلب رضایت و اعتمادی کارفرمایان در اجرای پروژه های ساختمانی گام های بلندو استواری برداشته است. هلدینگ پرآو با آگاهی از کمبود کیفیت پروژه های ساختمانی به عنوان یکی از دغدغه های کشور با گرد هم آوردن مجرب ترین مهندسان و کارشناسان تمام تلاش خود را جهت بهبود این مهم به کار بسته است. شایان ذکر است تاکنون هلدینگ پرآو موفق به اجرای ۷۰ پروژه ساختمانی در زمینه مسکونی ـــ تجاری و اداری گردیده است. زمینه های کاری هلدینگ پرآو گزینه های ذیل می باشد

اطلاعات تماس :


آدرس : ونک، خیابان ولیعصر، خیابان دامن افشار، پلاک 49 ، مجتمع اداری آبشار ، واحد14 ، کدپستی: ۱۹۶۹۷۶۵۱۶۸

شماره های تماس :

021۸۸۷۸۹۳۷۰

021۸۸۷۸۹۲۳۷

021۸۸۸۸۰۱۷۵

۰۹۱۲۹۲۱۱۸۰۷

۰۹۱۲۵۹۴۳۹۱۷

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: