پیمانکاری و ساخت


پروژه خوش شمالی

پروژه خوش شمالی 2600 متر زیربنا 4 طبقه منفی اجرای سازه نگهبان به شیوه مهارمتقابل کارفرما : رازقی منطقه 2 شرکت مجری پرآو

پیمان مدیریت

 شرکت مجری ذیصلاح پرآو ارائه دهنده برگه های مشارکت در ساخت و با در دست داشتن 53پروژ ساختمانی به عنوا مجری آماده عقد قرار داد پیمان مدیریت با ارائه بهترین مصالح و نازلیترین قیمت ها در سطح شهر تهرا...

پیمان مدیریت

 شرکت مجری ذیصلاح پرآو ارائه دهنده برگه های پیمانکاری اجرای ساختمان و با در دست داشتن 53پروژ ساختمانی به عنوا مجری آماده عقد قرار داد پیمان مدیریت با ارائه بهترین مصالح و نازلیترین قیمت ها در سطح...

پیمان مدیریت

 شرکت مجری ذیصلاح پرآو ارائه دهنده برگه های اجرای ساختمان و با در دست داشتن 53پروژه ساختمانی به عنوا مجری آماده عقد قرارداد پیمان مدیریت با ارائه بهترین مصالح و نازلیترین قیمت ها در سطح شهر تهران...

پیمان مدیریت

 شرکت مجری ذیصلاح پرآو ارائه دهنده برگه های شرکت ساختمانی به صورت مدیریت پیمان و با در دست داشتن 53پروژ ساختمانی به عنوا مجری آماده عقد قرار داد پیمان مدیریت با ارائه بهترین مصالح و نازلیترین قیم...

پیمانکاری

شرکت مجری ذیصلاح پرآو با در دست داشتن پروژه هایی در سطح شهر تهران اماده عقد قرار داد پیمان مدیریت است.

پروژه،ساختمان،هفت تیر،580متری،حیدری

تاریخ شروع پروژه: 95/12/01 مهندس مجری: گروه مهندسین پرآو کارفرما: آقای حیدری محل پروژه: هفت تیر متراژ زیر بنا: 580 متر مربع تاریخ اتمام پروژه: 97/01/15

12 هزار متری پونک

تاریخ شروع پروژه :95/07/15 متراژ زیر بنا : 12000 متر مربع مهندس مجری:گروه مهندسین پرآو کارفرما: آقای سلیمانی محل پروژه :شهران منطقه : 5