پروژه ساختمان پونک،12هزارمتری،سلیمانی


در تاریخ 95/07/15 پروژه واقع در شهران با کارفرمایی آقای سلیمانی آغاز شد. مهندس مجری یا مدیر این پروژه به عهده شرکت پرآو بوده است.

این پروژه در حال حاضر به بهترین نحو در دست ساخت است .