برگه اجرای ساختمان


شرکت مجری ذیصلاح پرآو ارائه دهنده برگه های اجرای ساختمان و با در دست داشتن 53پروژ ساختمانی به عنوا مجری آماده عقد قرار داد پیمان مدیریت با ارائه بهترین مصالح و نازلیترین قیمت ها در سطح شهر تهران است.

برگه اجرای ساختمان،برگ تعهد مسئولیت مجری ساختمان توسط شرکت پرآو ارائه می شود همچنین شما برای استعلام قیمت برگه مجری ساختمان نیز می توانید با ما تماس داشته باشید و از مشاوره رایگان ما بهره مند گردید.