عواقب ناظر انتخابی 

آغاز فرایند پذیرش کار انتخابی در نظام مهندسی استان تهران

اطلاعیه مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای رفع موانع صدور پروانه ساختمانی

 
▪️نظر به جلسات مشترک نمایندگان سازمان نظام مهندسی با وزارت راه و شهرسازی به منظور بهبود فرآیند ارجاع کار نظارت به اطلاع می رساند در راستای رفع مشکلات متقاضیان صدور پروانه تا زمان حصول نتیجه نهایی، امکان پذیرش صرفاً یک کار نظارت بصورت انتخابی توسط اعضای حقوقی عضو سازمان از تاریخ 1397/04/02 فراهم می گردد.

▪️لذا مالکان و متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در این مقطع زمانی ، می‌توانند پس از ثبت و معرفی سازنده دارای صلاحیت (مجری ذیصلاح) در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، اقدام به معرفی مهندس ناظر نمایند.

▪️بدیهی است، رعایت تمامی شرایط قانونی از جمله دارا بودن صلاحیت و ظرفیت و پروانه دارای اعتبار عدم وجود هرگونه محرومیت شامل آرای شورای انتظامی الزامی است.

▪️همچنین در خصوص اعضای حقیقی در اسرع وقت تصمیم گیری و اجرا خواهد شد.

 

 

 

آیا ناظران با انتخاب توسط مالک باز بر مسئولیت های خود پابرجا هستند؟

چرا باید مالک ناظری را انتخاب کند که قرار است با دقت پروژه را زیر نظر داشته باشد؟

علت اصلی انتخاب ناظر توسط مالک چیست ؟

آیا دلایل قانع کننده ای برای انتخاب ناظر توس مالک وجود دارد ؟

آیا منطقی است عواقب خطرناک انتخاب ناظر توسط مالک را بر ارجاع نظارت ترجیح دهیم ؟