بیژن خطیبی و مجری ذیصلاحاجرای سلیقه ای قانون
 بیژن خطیبی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این رابطه به خبرنگار پیام ساختمان گفت: «مجری ذی صلاح» در قانون آمده و باید سالها پیش اجرایی می شد اما متاسفانه با وجود جلسات متعدد در دوره های مختلف سازمان نظام مهندسی با شهرداری، کماکان شاهد اجرای سلیقه ای این قانون و الزام حضور مجری برای برخی از متراژ ها هستیم. در حالی که ساختمان ها کوچک تر به دلیل اینکه متعلق به گروه های کم درآمد تر جامعه هستند، نیاز بیشتری به مجری ذی صلاح دارند.
جلسه با شهرداری تهران
وی با بیان اینکه جلسات مختلفی برای اجباری شدن مجری ذی صلاح برای تمام متراژ ها داشتیم، خاطر نشان کرد: شهرداری تهران تمایلی به اجرای قانون نداشت به همین خاطر با کاغذ بازی و طولانی کردن فرایند اداری کار ها دوره مدیریت شهری به پایان رسیدو باید امیدوار باشیم تا در دوره جدید به چالش های مهندسان رسیدگی شود.