۲۶ـ ۱۲ ۹۶ نامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان تهران


ابلاغ شيوه نامه جديد طراحي،نظارت و اجراي ساختمان به ادارات كل راه و شهرسازي.