انتخاب ناظر

عواقب ناظر انتخابی


آیا ناظران با انتخاب توسط مالک باز بر مسئولیت های خود پابرجا هستند؟

چرا باید مالک ناظری را انتخاب کند که قرار است با دقت پروژه را زیر نظر داشته باشد؟

علت اصلی انتخاب ناظر توسط مالک چیست ؟

آیا دلایل قانع کننده ای برای انتخاب ناظر توس مالک وجود دارد ؟

آیا منطقی است عواقب خطرناک انتخاب ناظر توسط مالک را بر ارجاع نظارت ترجیح دهیم ؟

 

ادامه مطلب
ادامه خبر های مجریان ذیصلاح

بیژن خطیبی و مجری ذیصلاح


اظهارت بیژن خطیبی درباره مجری ذیصلاح

ادامه مطلب
توافق شهرداری و نظام مهندسی

وضعیت مجری ذیصلاح 22-02-1397


هماهنگی ارگان های همکار در ارتباط با مجری ذی صلاح

ادامه مطلب
حسن قربانخانی

تعلیق پروانه ریاست نظام مهندسی استان تهران


تعلیق فردی کاردان و زحمت کش

ادامه مطلب
نامه

۲۷ـ ۰۱ـ ۹۷ نامه رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان(کلیه استانها)


رجبی، رئیس نظام مهندسی کشور:

ادامه مطلب
نامه

۲۶ـ ۱۲ ۹۶ نامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان تهران


تداوم اصلاحات در نظام مهندسی ساختمان

ادامه مطلب