مهندس ناظر

مهندس ناظرمهندس ناظر ساختمان یا مهندس مقیم در کارگاهشخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی است که در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می‌نماید.

 

 مهندس ناظر ساختمان یا مهندس مقیم در کارگاه شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی است که در یکی از رشته‌های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی ابنیه ساختمانی نظیر سازه ساختمان، معماری ساختمان، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان جهت رعایت اصول و مقررات ملی ساخت و ساز توسط مجری ساختمان در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می‌نماید.

مهندسان ناظر گواهی می نمایند که ساختمان تحت نظارت آنها با مشخصات پروانه و نقشه یکی می باشد و  صحت این موضوع را در پایان کار  گواهی می کنند.

ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان (شهرداری‌ها) ارائه نمایند. مراحل اصلی کار عبارتند از:

پی‌سازی
اجرای اسکلت
سفت‌کاری
نازک‌کاری
پایان کار

 

برای مشاوره رایگان و اطلاع از نحوه همکاری با یک مهندس ناظر با ما تماس بگیرید

۰۹۱۲-۹۲۱۱۸۰۷
۰۹۱۲-۵۹۴۳۹۱۷
۰۲۱-۸۸۷۸۹۳۷۰
۰۲۱-۸۸۷۸۹۲۳۷
۰۲۱-۸۸۸۸۰۱۷۵