ناظر

برگه نظارتشرکت کارگذاری پرآو ارائه دهنده برگه های مجری نظارت است. ارائه انواع برگه از جمله برگه نظارت،برگه نظارت معماری،برگه نظارت نظام مهندسی،برگه نظارت سازه و... در کمترین زمان ممکن انجام می شود.شرکت کارگذاری پرآو ارائه دهنده برگه های مجری نظارت است. ارائه انواع برگه از جمله برگه نظارت،برگه نظارت معماری،برگه نظارت نظام مهندسی،برگه نظارت سازه و... در کمترین زمان ممکن انجام می شود. و آماده همکاری با مهندسان و انبوه سازان ساختمانی و سازه ای در تهران و سایر شهرستان ها می باشد